فهرست بستن

ارور F17 لباسشویی بوش

خطای f17 در چه صورتی نمایش داده می شود ؟

زمانی که برد فرمان آبگیری داده اما پس از سپری شدن زمان ورود آب توسط هیدروستات تشخیص داده نشده است .

 

 – علت های احتمالی ارور F17  به ترتیب اولویت :

  • شیر آب بسته است
  • فیلتر ورودی آب کثیف شده است .
  • فشار آب خیلی کم است .
  • شیر برقی خراب است .
  • دستگاه جرم گرفته 

 

نوع خطا و عملکرد ماشین لباسشویی در زمان بروز خطا F17 : 

  • نوع خطا : اخطاری
  • استاپ کامل برنامه 
  • با روشن و خاموش کردن خطا قطع یا ریست می شود .
  • برنامه جدید قابل انتخاب است .

 

نحوه ریست کردن خطای F17 و شروع مجدد :

  • با روشن و خاموش کردن خطا قطع یا ریست می شود .

 

توجه :

۱ – در صورتیکه اصطلاحات و نام قطعات را نمی شناسید می توانید به نگه داشته موس روی کلمه موردنظر شکل و توضیحات آنرا ببینید .

و یا در بخش قطعه شناسی با کلیک بر روی نام قطعه اطلاعات کافی را کسب کنید .

۲ – در قسمت تعمیرگاه می توانید نحوه تعویض قطعات و تست سلامتی قطعات را مطالعه کنید .

 

 

 

Posted in ارور کد و خطاهای لباسشویی،تعمیر ماشین لباسشویی بوش،نمایندگی بوش

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸