فهرست بستن

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوش

 برنامه های شستشوی ظرفشویی بوشبرنامه های شستشوی ظرفشویی بوشبرنامه های شستشوی ظرفشویی بوشبرنامه های شستشوی ظرفشویی بوش

برنامه های شستشو از نظر کلی در تمامی مدلها یکسان است و تفاوت آنها در کیفیت و زمان انجام آن برنامست که مزییت مدل را نشان می دهد؛ در ادامه به صورت کلی تمامی برنامه های موجود در ماشین و متداول در ایران برای شما  آورده شده .

 

عموما برنامه های هر ماشین ظرفشویی با مدل  خود ویژگی خاص خود را خواهد داشت شکل و آیکون های جمع آوری شده بر اساس ظرفشویی های که با استاندارد اروپا و ISO  تولید شده اند مطابقت دارد ولی ممکن است مقدار مصرف آب یا انرژی در آنها کمی متفاوت باشند  .

 

 

ایکون برنامه ها

عملکرد ماشین ظرفشویی در برنامه

زمان/مصرف برق/مصرف در برنامه انتخابی

عملیات های انجام شده

 پیش شستشو یا شستشوی مقدماتی

۱۵ دقیقه

۰٫۰۵ کیلووات بر ساعت

۴ لیتر مصرف آب

 ۱٫فقط آبکشی
برنامه های شستشوی ظرفشویی بوششستشوی سریع

۳۰ دقیقه

۰٫۸۰ کیلووات بر ساعت

۱۰ لیتر

۱٫ آبکشی

۲٫شستشو

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوششستشوی اتوماتیک

۱ تا ۱٫۵ ساعت

۰٫۷ تا ۰٫۹ کیلووات بر ساعت

۵ تا ۱۰ لیتر

۱٫آبکشی

۲٫شستشو با شوینده

۳٫خشک کردن ظروف

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوششستشوی اقتصادی تمام ظروف

۲ تا ۳ ساعت

۰٫۹ تا ۱ کیلووات بر ساعت

۱۰ لیتر

۱٫آبکشی

۲٫شستشو با شوینده

۳٫خشک کردن ظروف

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوششستشوی اتوماتیک ظروف  کثیف

۱٫۲۰ تا ۲٫۳۰ ساعت

۱ تا ۱٫۸ کیلووات بر ساعت

۱۰ تا ۲۰ لیتر

۱٫آبکشی

۲٫شستشو با شوینده

۳٫خشک کردن ظروف

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوششستشوی اتوماتیک ظروف خیلی کثیف

۱٫۳۰ تا ۲٫۲۰ ساعت

۱٫۳ تا ۱٫۸ کیلووات برساعت

۱۰ تا ۱۵ لیتر

۱٫آبکشی

۲٫شستشو با شوینده

۳٫خشک کردن ظروف

برنامه های شستشوی ظرفشویی بوش برنامه شستشوی بهداشتی به کمک افزایش دما  
برنامه های شستشوی ظرفشویی بوش تشدید در قدرت بازوها در زمان مختلط بودن ظروف برای شستن بهتر  
برنامه های شستشوی ظرفشویی بوش قابلییت انتخاب سبد بالا یا پایین برای شستشو یا یک دوم شویی  
برنامه های شستشوی ظرفشویی بوش صرفه جویی زمان یا میرییت زمان برای کاهش زمان شستشو  
 خشک کن مخصوص و بالا که نباید ظروف شیشه ای داخل آن باشد .  

 

 

 

Posted in خشک کن،راهنمای فارسی،راهنمای فارسی ظرفشویی،ماشین ظرفشویی،محصولات بوش

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸