فهرست بستن

ترموکوپل اجاق گاز و صفحه بوش

چیست و کاربرد آن در های برقی – طرز کار – سیم کشی – تست و تعویض

 

که بیش از یک قرن از اسفاده آن می گذرد . ابتدا برای کنترل دمای کوره های ریختگری استفاده می شد .

 

ساختمان ترموکوپل های :

ترموکوپل از ترکیب دو فلز غیر هم جنس تشکیل شده که در نوک به هم پیچ خورده و در انتها جدا شده اند .

جنس فلزات استفاده شده بازه دمای آن و میزان عمر آن را مشخص می کنن .

 

طرز کار ترموکوپل های اجاق گاز :

با توجه به ساختمان ترموکوپل وقتی در نقطه تماس دو فلز غیر همنام حرارت ایجاد شود بهمیزان خیلی کم جریان الکتریسیته تولید می شود .

این جریان در حد چند میلی آمپر بیشتر نیست . اما نسبت مستقیم با حرارت وارد شده دارد .

جریان تولید شده مستقیم یا با مدارات کمکی قابل استفاده و کنترل دما خواهد بود .

در اجاق گاز های ساده ترموکوپل مستقیم به بوبین متصل شده و با روشن شدن شعله و تولید جریان بوبین مغناطیس شده و مسیر گاز را باز نگه می دارد .

 

انواع ترموکوپل های اجاق :

در اجاق گاز و صفحه های از ترموکوپل های مختلفی استفده شده و تنوع آن در طول سر آن و ن.ع اتصال آن به بوبین است .

مثلا برای شعله بزرگ و پلو پز پایه بلند و برای شعله کوپک و قهوه جوش پایه کوتاه استفاده می شود .

 

مدار سیم کشی ترموکوپل های اجاق گاز :

ترموکوپل دارای دو پایه بوده که یک طرف به بدنه و طرف دیگر به بوبین شیر متصل می شود .

 

نحوه تست ترموکوپل های اجاق گاز :

برای تست ترموکوپل نوک آن را در معرض شعله گاز قرار دهید و با ابزار اندازه گیری مانند اهم متر یا آمپر متر جریان خروجی را اندازه گیری کنید .

مقدار جریان باید بیش از ۲۰ میلی آمپر باشد .

 

 

Posted in تعمیر اجاق گاز،قطعات اجاق گاز بوش،قطعه شناسی

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸