فهرست بستن

علائم اخباری در پنل ظرفشویی (ال ای دی ها)

 

       
 

در پنل ظرفشویی های علائم و چراغ هایی وجود دارند که هر از گاهی روشن یا چشمک زن می شنود .

هر کدام از چراغ های فوق زیر یک علامت قرار داشته و با روشن خاموش یا چشمگ زدن معنی خاصی را می رسانند .

  
  
  
   
   
   
Posted in ارور کد و خطاهای ظرفشویی،ارورکد و خطاهای بوش

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸