فهرست بستن

نحوه استفاده از جرمگیر ماشین لباسشویی بوش

آیا لباسشویی های بوش نیاز به جرمگیری دارد . دوره زمانی مناسب برای چه مدت است ؟

 

لباسشویی های اتوماتیک باید هر ۴ ماه یک بار شود .

از آنجایی که لگن دیگ یک محیط بسته ای است و دسترسی مستقیم به آن ممکن نیست .

استفاده منظم و جرمگیر مناسب در افزایش عمر لباسشویی بسیار مهم است .

با گذشت زمان در کف دیگ رسوبات جمع شده و محیط مساعدی برای رشد باکتری بوجود می آید .

بیشترین قسمتی که تحت تاثیر رسوب قرار می گیرد المنت است .

 

 

برای انجام رسوب زدایی ابتدا جرمگیر مناسب را تهیه کرده و آن را در قسمت جاپودری ریخته و برنامه کتان را انتخاب می کنیم .

بعد از اتمام برنامه فیلتر خروجی را بازدید کنید .

 

 

 

 

نحوه جرم گیری ماشین ظرفشویی بوش

رسوب زدایی ماشین لباسشویی بوش

روش استفاده از پودر جرم گیر لباسشویی

نحوه استفاده از جرمگیر ماشین ظرفشویی پریل

جرم گیری ماشین لباسشویی بوش

Posted in تعمیر ماشین لباسشویی بوش،تعمیرگاه بوش،رسوب زدایی و جرمگیری،رفع اشکال لباسشویی

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸