فهرست بستن

نحوه تمیز کردن فیلتر تخلیه لباسشویی

فیلم آموزش باز کردن فیلتر تخلیه و تمیز کردن آن – بازدید پمپ تخلیه – خارج کردن اشیائ فلزی و یا خارجی از داخل لباسشویی

در لباسشویی های بوش قسمت پایین سمت راست دریچه ای در نظر گرفته شده است .

در صورتیکه اشیاء خارجی یا اشغال وارد لباسشویی شود . از این قسمت می توانید خارج کنید .

 

 

 

 

در صورتیکه با باز کردن دریچه مشکل داشتید می توانید با شماره های مشاوره تماس بگیرید

 

 

 

 

Posted in تعمیر ماشین لباسشویی بوش،رفع اشکال لباسشویی

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸