فهرست بستن

پاکت جاروبرقی بوش 9050

bosch-bag-4

 

bosch-bag-4

 

 

 نام قطعه : پاکت ۹۰۵۰
 نام لاتین : Type G Vacuum Cleaner Bags Super TEX BBZ51AFG1U – 5 pack
 کد قطعه : BBZ51AFG1U
کد فنی UPC  :۸۲۵۲۲۵۸۳۶۳۶۰
شرکت سازنده  : 
قیمت به دلار  :$۱۸٫۹۹
                                
  

قابل استفاده در مدلهای :

Compact and Formula series Canisters

BSG71310 , BSG71360 , BSG71370 Formula

BSA2100UC, BSA2200UC, BSA2222UC

Compact Series :

BSG61666GB , BSGMOVE1GB , BSGL3, BSGL4, BSG4, BSG6, BSG7,

BSA, BSD, BBS631/639, BBS639, BSC, BBS7, BBS8, BSF, BSGL2, BBZ6AF1, BBZ8AF1, BBZ8AF2, BBZ22, BBZ22AF, BBZ22AFI, BBZ51AFG1, BBZ52AFG1, BBZ71AFK, 8211; 3, VSZ4, VS04G, VS06G, VS07G, VS5.A./B./C./D./E., VS5.KA, VS63A1.-VS63A9., VS63A00, VZ63A07, VS7.C./D., VS32A./B., VS33A./B., VS42./44., VS9.A,

Formula Hygienixx :

BSG71800GB ,

Hygienixx Pro-pets :

BSG71800 ,

Bosch Activa :

۶۰, ۶۱, ۶۲, ۶۳, ۱۶۰۰W 1700W and 1800W,

North Cape blue metallic :

BSGL3180GB, Bosch GL-30 2400W BSGL3240GB,

pro energy – Black :

BSGL3126GB,

pet hair & carpet – Cayenne red :

BSGL3205GB,

pet hair & carpet – Cayenne red :

BSGL5225GBB

all rounder – Black :

BSGL4000GB, BSGL5126G, ,BSGL4223AU, BSGL4200AU GL-40,

ProPets :

BSG71825, GL40, GL30, GL-30 Pro

energy :

BSGL31266, BSGL3205GB Gl-30

Pet Hair and Carpet, Bosch Compact Plus :

VBBS550N00, VBBS700N00, Perfecta 83 84 and 85

 

 

 

 

Posted in جاروبرقی،سایر مطالب

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸