فهرست بستن

دسته: خشک کن

ظرفشویی بوش SMS 69M52 EU (2)

مشخصات کلی سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA ۶برنامه شستشو:شستشوی قویC˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵ اقتصادیC˚۵۰، حساس C˚۴۰ ، فوق سریع ۲۰ دقیقه ای، آبکشی اولیه  ۴ بـرنامه ویـژه: شستـشوی قوی(INTENSIVE)شستـشوی بـهداشتی (SANITATION)، سـرعت متـغیر  (VARIOSPEED) خشک کن اضافی(EXTRA DRY) دارای…

ظرفشویی بوش SMS 65T32 EU

مشخصات کلی     سطح مصرف انرژی، شستشو ، خشک کن: AAA     ۶ برنامه شستشو : C˚۷۵-۶۵,C˚۶۵-۴۵, C˚۴۵-۳۵        اقتصادیC˚۵۰  ، سریع  C˚۴۵ ، آبکشی اولیه     ۴   برنامه ویژه :نصف ظرفیت (HALF LOAD)، سرعت         متغیر(VARIOSPEED)، شستشوی بهداشتی  (SANITATION)،شستشوی…

ماشین ظرفشویی بوش SMS 85M22 DE

مشخصات کلی     سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA     5برنامه شستشو : شستشوی قوی C˚۷۰، خودکارC˚۶۵-۴۵     اقتصادیC˚۵۰، شستشوی حساس C˚۴۰، سریعC˚۴۵     4 برنامه ویژه: نصف ظرفیت (HALF LOAD)     شستشوی بهداشتی (HYGEINEPLUSE) شستشوی قوی (INTENSIVE ZONE)…

ماشین ظرفشویی بوش SMS 69T28 EU

مشخصات کلی  سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA ۶برنامه شستشو:شستشوی قویC˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵ اقتصادیC˚۵۰، حساس C˚۴۰ ، فوق سریع ۲۰ دقیقه ای، آبکشی اولیه ۴ بـرنامه ویـژه: شستـشوی قوی(INTENSIVE)شستـشوی بـهداشتی (SANITATION)، سـرعت متـغیر  (VARIOSPEED) خشک کن اضافی(EXTRA DRY) دارای…

ماشین ظرفشویی بوش SMS 86M72 DE

  مشخصات کلی     سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA     ۶برنامه شستشو:شستشوی قویC˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵     اقتصادیC˚۵۰، حساس C˚۴۰ ، فوق سریع ۲۰ دقیقه ای (TURBO SPEED 20 MIN)     ۴ بـرنامه ویـژه: شستـشوی قوی(INTENSIVE)شستـشوی بـهداشتی (SANITATION)،    …

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸