فهرست بستن

برچسب: ارور

ماشین ظرفشویی بوش SMS 69T28 EU

مشخصات کلی  سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA ۶برنامه شستشو:شستشوی قویC˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵ اقتصادیC˚۵۰، حساس C˚۴۰ ، فوق سریع ۲۰ دقیقه ای، آبکشی اولیه ۴ بـرنامه ویـژه: شستـشوی قوی(INTENSIVE)شستـشوی بـهداشتی (SANITATION)، سـرعت متـغیر  (VARIOSPEED) خشک کن اضافی(EXTRA DRY) دارای…

SMS-69M68-EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS 69M68 EU

    ۶ برنامه شستـشو :شستشوی قوی C˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵           ظریـف  C˚۴۰، سریـع C˚۴۵ ،آبـکشی اولیه ،اقتـصادی˚۵۰     ۴ برنامه ویژه: نصف ظرفیت (HALF LOAD) ،اقتصادی˚۵۰،           شستشوی بهداشتی(SANITATION)شستشوی قوی(INTENSIVE ZONE) سرعت متغیر(VARIOSPEED)     دارای ۵ دمای متفاوت شستشو    …

ظرفشویی بوش SMS 69M62 EU

مشخصات کلی     ۶ برنامه شستـشو :شستشوی قوی C˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵           ظریـف  C˚۴۰، سریـع C˚۴۵ ،آبـکشی اولیه ،اقتـصادی˚۵۰     ۴ برنامه ویژه: نصف ظرفیت (HALF LOAD) ،اقتصادی˚۵۰،           شستشوی بهداشتی(SANITATION)شستشوی قوی(INTENSIVE ZONE) سرعت متغیر(VARIOSPEED)     دارای ۵ دمای متفاوت…

ماشین ظرفشویی بوش SMS 86M72 DE

  مشخصات کلی     سطح مصرف انرژی، شستشو، خشک کن: AAA     ۶برنامه شستشو:شستشوی قویC˚۷۰، خودکار C˚۶۵-۴۵     اقتصادیC˚۵۰، حساس C˚۴۰ ، فوق سریع ۲۰ دقیقه ای (TURBO SPEED 20 MIN)     ۴ بـرنامه ویـژه: شستـشوی قوی(INTENSIVE)شستـشوی بـهداشتی (SANITATION)،    …

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸